Trang Chủ Thủ Thuật Công NghệThủ Thuật Máy Tính Cách cài phpMyAdmin cho CentminMod trên CentOS 7

Cách cài phpMyAdmin cho CentminMod trên CentOS 7

by Vinatai.mobi
0 bình luận

Cách cài phpMyAdmin cho CentminMod trên CentOS 7. Trước khi cài đặt bạn cần lưu ý là để cài phpMyAdmin cho CentminMod thì bạn cần sử dụng bản PHP 7.1 trở lên.

Bước 1: Tải addon phpmyadmin.sh dành cho CentminMod:

cd /usr/local/src/centminmod/addons
wget --no-check-certificate https://github.com/centminmod/phpmyadmin/raw/master/phpmyadmin.sh -O phpmyadmin.sh

Nếu mạng Internet bạn dùng sử dụng IP tĩnh, thì gõ:

STATICIP='y'

Nếu bạn dùng IP động thì gõ:

STATICIP='n'

Bước 2: Change mod cho file phpmyadmin.sh mà bạn vừa tải được:

chmod 0700 /usr/local/src/centminmod/addons/phpmyadmin.sh

Bước 3: Bạn cần kiểm tra CSF Firewall đã mở cổng 9418 chưa, vì phpMyAdmin trên CentminMod cần cổng này để chạy, hãy gõ lệnh:

csf -l | grep 9418

Nếu hiện như dưới đây là ok rồi, chuyển bước tiếp theo:

0 0 ACCEPT tcp -- !lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:9418
1 48 ACCEPT tcp -- * !lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:9418

Bước 4: Cài đặt phpMyAdmin:

cd /usr/local/src/centminmod/addons/
./phpmyadmin.sh install

Sau đó chờ đến khi cài đặt xong, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin đăng nhập của phpMyAdmin.

Bước 5: Sau khi cài đặt phpMyAdmin thành công, vào /usr/local/nginx/conf/phpmyadmin.conf xóa nội dung, và restart lại NGINX.

Truy cập phpMyAdmin bằng http://IP/đường_dẫn_phpMyAdmin và đăng nhập bằng tài khoản root hoặc tài khoản của từng database.