Cách kiểm tra ứng dụng nào dùng tốn 3G 4G nhất trên iPhone
Thể loại: Thủ Thuật

Cách kiểm tra ứng dụng nào dùng tốn 3G 4G nhất trên iPhone

Cách kiểm tra ứng dụng nào dùng tốn 3G 4G nhất trên iPhone. Nếu bạn đăng ký gói dữ liệu 3G 4G nhỏ, hoặc muốn sử dụng 3G 4G một cách tiết kiệm trên iPhone, thì bạn nên chú ý xem hiện tại ứng dụng nào trên điện thoại của bạn đang sử dụng nhiều 3G 4G nhất.

Nhưng làm thế nào để bạn tìm ra ứng dụng sử dụng nhiều data nhất? Là Facebook, Youtube hay game? Khi bạn đã tìm ra, bạn có thể tắt sử dụng 3G 4G cho chúng, và chỉ sử dụng khi có kết nối wifi.

Nếu bạn đang sử dụng gói dữ liệu 3G 4G không giới hạn, thì việc quản lý cách dùng dữ liệu không thành vấn đề, nhưng nếu bạn đang cần phải quản lý một cách tiết kiệm, thì mẹo dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng biết được ứng dụng nào trên chiếc iPhone của bạn đang sử dụng mạng dữ liệu di động 3G 4G nhiều nhất.

Cách kiểm tra ứng dụng nào đang sử dụng nhiều dung lượng bộ nhớ nhất trên iPhone:

  • Mở Cài đặt (Settings).
  • Nhấn Di động (Cellular).

  • Di chuyển xuống phần Use Cellular Data For:
  • Các ứng dụng sẽ được liệt kê và bên dưới tên của ứng dụng, bạn sẽ thấy số lượng dữ liệu mà nó sử dụng.
  • Ví dụ: bạn có thể thấy rằng tôi đã sử dụng 1,0 GB dữ liệu của mình trên Facebook. Nhưng tôi không muốn lãng phí dữ liệu của mình trên Facebook. Vì vậy, tôi sẽ tắt nút bên cạnh nó.
  • Từ giờ, khi tôi sử dụng Facebook khi đang bật mạng dữ liệu di động 3G 4G, iPhone sẽ thông báo không thể do đã tắt tính năng này.

  • Thực hiện theo quy trình này để tắt có chọn lọc dữ liệu di động cho các ứng dụng mà bạn không muốn sử dụng.

Nếu bạn lo lắng về việc sử dụng dữ liệu, bạn nên tắt mọi ứng dụng mà bạn thấy không cần thiết phải truy cập khi bạn ra ngoài. Bạn luôn có thể khôi phục quyền truy cập di động của ứng dụng tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu bạn thấy mình muốn sử dụng.

Cellular Data Usage sẽ cho bạn thấy lượng dữ liệu bạn đã sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Thông tin này không tự động thiết lập lại; nếu bạn muốn theo dõi để ngăn chặn tình trạng dùng quá nhiều dữ liệu, bạn nên đặt lời nhắc hàng tháng để đặt lại thủ công thống kê mức sử dụng dữ liệu của bạn vào ngày đầu tiên của chu kỳ thanh toán. Bạn có thể đặt lại thống kê bằng cách cuộn xuống phía dưới màn hình và nhấn Đặt lại Thống kê (Reset Statistics).

Bình luận (0)