Trang Chủ Đời Sống Chương trình khuyến mại “Mở thẻ Citi PremierMiles, Citi Rewards nhận e-voucher”

Chương trình khuyến mại “Mở thẻ Citi PremierMiles, Citi Rewards nhận e-voucher”

by Vinatai.mobi
0 bình luận

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỞ THẺ CITI PREMIERMILES, CITI REWARDS NHẬN E-VOUCHER. Phạm vi Khuyến mại:

Chương trình khuyến mại “Mở thẻ Citi PremierMiles, Citi Rewards nhận phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) của Vinatai” áp dụng tại Ngân hàng Citibank, N.A. – chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là “Citibank”) dành cho Chủ thẻ tín dụng chính Citi PremierMiles, Citi Rewards được phát hành bởi Citibank tại Việt Nam.

2. Thời gian Khuyến mại:                

Hồ sơ đầy đủ nộp trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2019 đến 31/12/2019 (bao gồm cả 2 ngày) tại Hà Nội và Hồ Chí Minh và được Citibank chấp thuận cấp thẻ trước ngày 15/01/2020.

3. Sản phẩm Khuyến mại:

Thẻ tín dụng chính Citi PremierMiles, Citi Rewards phát hành bởi Citibank tại Việt Nam.

4. Nội dung Chương trình Khuyến mại:

Khách hàng thông qua các kênh trực tuyến của Vinatai để truy cập và để lại thông tin liên lạc, đăng ký mở thẻ tín dụng chính Citi PremierMiles, Citi Rewards thành công và đáp ứng được tất cả các điều kiện khác của Khách hàng hợp lệ như quy định tại Điều 5 dưới đây sẽ nhận được phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) của Vinatai theo từng sản phẩm như sau:

Sản phẩmTrị giáĐiều kiện chi tiêu (bao gồm mua lẻ và rút tiền mặt)

Citi PremierMiles

VND 3.5 triệu

VND 7 triệu

Citi Rewards

VND 2.5 triệu

VND 5 triệu

5. Khách hàng Hợp lệ:

Khách hàng cá nhân phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Khách hàng phải đăng ký tham gia Chương trình thông qua các kênh trực tuyến của Vinatai;
 • Khách hàng đăng ký làm Chủ thẻ tín dụng chính Citi PremierMiles, Citi Rewards bằng cách điền đầy đủ thông tin, hoàn tất Mẫu Đơn Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sản Phẩm Citibank, cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết trong Thời gian Khuyến mại và được Citibank chấp thuận cấp thẻ;
 • Khách hàng không phải là chủ thẻ chính của bất kỳ thẻ Citibank nào sau đây: PremierMiles, Cash Back, Rewards, Simplicity+ trong suốt 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ mở thẻ tín dụng mới để tham gia chương trình này;
 • Khách hàng không đóng thẻ tín dụng tham gia nhận quà tặng tương ứng trong thời gian diễn ra Chương trình;
 • Khách hàng khi tham gia phải thanh toán đầy đủ Phí Tham Gia của thẻ Tín Dụng tương ứng;
 • Khách hàng phải có Giao dịch Mua lẻ hoặc rút tiền mặt trên thẻ tín dụng Citi PremierMiles với tổng trị giá tối thiểu là 7 triệu VNĐ trong vòng 60 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công; hoặc

Khách hàng phải có Giao dịch Mua lẻ hoặc rút tiền mặt trên thẻ tín dụng Citi Rewards với tổng trị giá tối thiểu là 5 triệu VNĐ trong vòng 60 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công;

 • Khách hàng phải có xếp hạng tín dụng tốt, dựa theo quyết định của Citibank và tại thời điểm tổng kết Chương trình;
 • Không áp dụng cho khách hàng Citigold. Trong trường hợp khách hàng Citigold muốn tham gia Chương trình thì phải trả đầy đủ phí tham gia cho thẻ tín dụng Citibank.
 • Khách hàng không phải là nhân viên chính thức của ngân hàng Citibank;
 • Khách hàng không phải là cá nhân cư trú thuộc Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA);và
 • Khách hàng không phải là người mang quốc tịch Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ.

Sau đây gọi là “Khách hàng Hợp lệ”.

CHÚ Ý: Khách hàng Hợp lệ chỉ được nhận Quà tặng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, điều khoản của chương trình.

6. Quà tặng:

Mỗi Khách hàng Hợp lệ chỉ được nhận tối đa một (01) phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) của Vinatai.

Điều kiện sử dụng:

 • E-voucher chỉ được sử dụng để mua sắm các hàng hóa/dịch vụ trên trang web của Vinatai www.vinatai.mobi, ngoại trừ một số loại hàng hóa bị hạn chế thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật và chính sách của Vinatai vào từng thời điểm.
 • E-voucher không được quy đổi thành tiền và trong trường hợp giá trị đơn hàng thấp hơn giá trị e-voucher, khách hàng sẽ không được thanh toán tiền thừa. Trong trường hợp giá trị đơn hàng cao hơn giá trị của e-voucher, khách hàng sẽ phải thanh toán thêm phần chênh lệch.
 • Các đơn hàng đã thanh toán bằng e-voucher sẽ không được hủy đơn hàng hoặc không được trả lại hàng theo chính sách đổi trả của Vinatai. Nếu hủy hoặc trả lại khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền. Khách hàng có thể đổi hàng có cùng giá trị hoặc có giá trị cao hơn.

7. Phát Quà tặng:

 • Khách hàng hợp lệ có thể nhận e-voucher của Vinatai thông báo qua tin nhắn SMS từ Citibank trong vòng 90 ngày đến 120 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công.
 • E-voucher có giá trị sử dụng trong vòng 03 tháng kể từ ngày mã e-voucher được gửi đến Khách hàng.
 • Thời gian giải quyết bất kỳ khiếu nại liên quan đến việc nhận e-voucher là 180 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công.

8. Khách hàng Hợp lệ không được đóng thẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc Chương trình, hoặc theo toàn quyển thẩm tra của Citibank hoặc không có điểm xếp hạng tín dụng tốt thì ngân hàng bảo lưu quyền thu hồi lại giá trị của e-voucher Vinatai mà khách hàng này đã nhận hoặc quy đổi khi tham gia Chương trình và khấu trừ giá trị của e-voucher Vinatai đó từ bất kỳ tài khoản nào mà Khách hàng Hợp lệ đó mở tại Citibank.

E-voucher Vinatai không phải do Citibank cung cấp. E-voucher Vinatai này được cung cấp bởi Vinatai theo điều kiện và điều khoản do Vinatai quy định, và Citibank không chịu trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới e-voucher đó. E-voucher này không được Citibank chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa thêm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào vào chương trình khuyến mãi này cũng sẽ không được hiểu là Citibank xác nhận hoặc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Khách hàng Hợp lệ sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp e-voucher. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến e-voucher, Khách hàng Hợp lệ vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.

9. Citibank có toàn quyền từ chối trao e-voucher cho bất kỳ Khách hàng nào mà Citibank, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, chưa mở thẻ thành công, hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình. Citibank có quyền đổi

10. Citibank có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với Citibank để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.

11. Khi Citibank cho là cần thiết, Citibank sẽ có toàn quyền thay đổi quà tặng tương ứng với từng sản phẩm bằng sản phẩm khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị được đề cập trong Điều 4 của các Điều Khoản và Điều Kiện trong bất kỳ trường hợp nào.

12. Ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong đây, Citibank không có thêm bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, về chất lượng và sự phù hợp của e-voucher hoặc bất kỳ quà tặng nào. Citibank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp e-voucher không được quy đổi thành công theo Chương trình.

13. Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Citibank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng e-voucher, hoặc bất kỳ quà tặng hoặc dịch vụ nào, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.

14. Với việc chấp nhận hay tiếp nhận e-voucher, Khách hàng hay người nhận quà đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, và giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này do có liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng e-voucher hoặc Quà tặng.

15. Citibank không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ e-voucher. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận e-voucher và/hoặc Quà tặng sẽ là trách nhiệm của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu về những khoản thuế phát sinh cho mình từ ý kiến của chuyên gia.

16. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Citibank là quyết định cuối cùng.

Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên.

“CITI PREMIERMILES, CITI REWARDS CREDIT CARDS ACQUISITION PROGRAMWITH ADAYROI E-VOUCHER”TERMS AND CONDITIONS1. Program Scope:

The “Citi PremierMiles, Citi Rewards Credit Cards Acquisition Program with Vinatai e-voucher” (“the Program”) is applicable in Ha Noi and Ho Chi Minh for Citi PremierMiles, Citi Rewards Credit Cards issued by Citibank Vietnam.

2. Program Period:

All application documents must be submitted from 01 July 2019 until 31 December 2019 (both days inclusive) in Ho Chi Minh City and Ha Noi, and get approved before 15 January 2020.

3. Eligible Products:

Primary Citi PremierMiles, Citi Rewards Credit Cards issued by Citibank in Vietnam.

4. Promotion details:

Vinatai customers via Vinatai’s online channels to access and leave contact information, successfully book a primary Citi PremierMiles, Citi Rewards Credit Card and satisfy all other requirements of Eligible Customers as provided under Article 5 below, will receive Vinatai e-voucher as below:

Credit Card ProductGift valueSpending condition (Include retail and cash advance transaction)

Citi PremierMiles

VND 3.5 million

VND 7 million

Citi Rewards

VND 2.5 million

VND 5 million

5. Eligible Customers:

Retail customers must meet all of the following conditions:

 • Customers participate in the Program via Vinatai’s channels; and
 • Customers apply for Citi PremierMiles, Citi Rewards Credit Cards by filling in full information, completing Application form and providing all required documents within the Program Period and get the card approved by Citibank ; and
 • Customer must not be an existing Citibank primary cardmembers (PremierMiles, Cash Back, Rewards, Simplicity+) for a period of 6 months before the date customers re-apply (reinstate) the new credit card for this promotion; and
 • Customers must not close any primary credit cards that join the respective promotions during the promotion period; and
 • Customers must pay full joining fee of applied credit card product; and
 • Customers must have spending of at least VND7,000,000 (retail transaction or cash withdraw) on Citi PremierMiles card within 60 days from the date that customer’s credit card is issued successfully for this promotion; or

Customers must have spending of at least VND5,000,000 (retail transaction or cash withdraw) on Citi Rewards card within 60 days from the date that customer’s credit card is issued successfully for this promotion; and

 • Customers must be in good credit status, upon Citibank consideration, at the date of finalizing the gift recipients; and
 • Promotion is not applicable for Citigold customer. If Citigold customers want to apply for the promotion, they have to pay full joining fee of the applied product; and
 • Customers must not be Citibank official staff; and
 • Customers must not be individuals residing in the European Union (EU) or in the European Economic Area (EEA); and
 • Customers must not be US citizens or US residents.

Hereinafter referred to as Eligible Customers.

Important notice: Customer is ONLY eligible for promotion when meets all the Terms & Conditions for the promotion.

6. Gift:

Each Eligible Customer participating in the Program will receive maximum one (01) Vinatai e-voucher.

Terms of Use:

 • E-voucher can only be used to purchase goods and services on Vinatai website www.vinatai.mobi, except for goods banned from promotion by law and Vinatai’s policy.
 • E-voucher cannot be redeemed to cash; and in case order value is lower than e-voucher value, customers shall not get the price difference back. In case order value is higher than e-voucher value, customers shall pay for the price difference.
 • Cancellation is not allowed for orders that involve payment by e-voucher; and Return and refund policy does not apply. Customers will not be refunded when cancelling or returning the order. Customers can, however, exchange the goods or services for other goods or services with the same price or higher.

7. Redemption Method:

 • Eligible customer will receive SMS notification to receive Gift within 90 days to 120 days from the date your credit card is issued successfully for this promotion.
 • E-voucher is valid for three (03) months from the delivery date of e-voucher.
 • Any complaint related to e-voucher cannot be accepted after 180 days from the date your credit card is issued successfully for this promotion.

8.  Eligible Customer must not close the card within (06) six months from the date the Program ends or been considered by Citibank, at its own authority, not in good credit standing, Citibank reserves the right to charge back value of the Vinatai e-voucher amount that he/she had received successfully (if any) and debit such amount to any account he/she owns at Citibank.

Citibank is not the suppliers of Vinatai e-voucher. Vinatai e-voucher is supplied by Vinatai Vietnam, under such terms and conditions as determined by Vinatai Vietnam, and Citibank accepts no liability whatsoever in connection with such products and services. The Vinatai e-voucher have not been certified by Citibank and under no circumstances shall the inclusion of any product or service in this promotion be construed as an endorsement or recommendation of such product or service by Citibank.

Eligible Customer will be bound by the Terms and Conditions of the supplier of these products/services. In case of any inquires or disputes related to Vinatai e-voucher, Eligible Customer must contact Vinatai directly.

9. Citibank reserves the sole and exclusive right to refuse giving the e-voucher to any Eligible Customers considering he/she does not or refuses to provide Citibank with clear and complete supporting documents or violates any part of these Terms and Conditions of the Program.

10. Citibank may contact the Eligible Customers via phone number/email registered with Citibank for further information/clarification or additional documents.

11. In case of our reasonable discretion, Citibank reserves the sole and exclusive right to change the Gift to any other promotional items of similar value, but should not exceed the value indicated in Article 4 of these Terms and Conditions in any case.

12. Unless otherwise provided in this Terms & Conditions, Citibank is not liable for any clear or implied agreement or guarantee about quality and conformity of the e-voucher. Citibank holds no responsibility in case the e-voucher is not redeemed successfully during Program Period.

13. Citibank, its affiliates, Board of Directors, staff and representatives of Citibank and its affiliates will be not liable for any loss or damage (including but not limited to indirect and derivative loss) or any personal incidents incurred from the participation of this Program or from the receipts or usage of the e-voucher, unless liabilities specified under applicable laws.

14. By receiving or accepting the e-voucher, the Eligible Customers agrees to ensure and hold Citibank, its affiliates, Board of Directors, staff and representatives of Citibank and its affiliates harmless against claims, actions, sues, judges, damages, loss, cost which may incur or any liability for Citibank, its affiliates, Board of Directors, staff and representatives of Citibank and its affiliates in connection with the participation of this Program or receiving and using the e-voucher.

15. Citibank holds no responsibility in relation to any tax incurred from the e-voucher. Any tax or tax return for Tax Agency incurred from the receipt of the e-voucher is the responsibility of the Eligible Customer. Eligible Customer himself/ herself is liable for consulting with the experts about possibly incurred tax.

16. These Terms and Conditions have been written in both Vietnamese and English versions. The Vietnamese version shall prevail in case of discrepancies and/or inconsistencies. In case of dispute, Citibank’s decision is final.

By participating in the program, Eligible Customers by default accepts all Terms and Conditions of the Program as listed above.

Bình Luận