Trang Chủ Thủ Thuật Công NghệThủ Thuật Di Động Đáp Án Trò Chơi Bắt Chữ – Đuổi Hình Bắt Chữ (390 Câu)

Đáp Án Trò Chơi Bắt Chữ – Đuổi Hình Bắt Chữ (390 Câu)

by Vinatai.mobi
0 bình luận

Mấy ngày nay cư dân mạng đang sục sôi với trò chơi Bắt Chữ – Đuổi Hình Bắt Chữ bởi độ hấp dẫn của nó, khắp Facebook dân tình đều share ảnh và hỏi xem nó có ý nghĩa gì. Vinatai.mobi xin đưa ra đáp án của 390 câu trong trò chơi này giúp các bạn gỡ bí mà vẫn tiết kiệm Ruby. Chúc bạn vui vẻ!

Đáp án câu 1 BÁO CÁO

Đáp án câu 2 BA HOA

Đáp án câu 3 CUNG CẦU

Đáp án câu 4 CA DAO

Đáp án câu 5 CÂN BẰNG

Đáp án câu 6 MẬT MÃ

Đáp án câu 7 NEO ĐƠN

Đáp án câu 8 KHẨU CUNG

Đáp án câu 9 GIẤY BẠC

Đáp án câu 10 HOA HẬU

Đáp án câu 11 HÀNH LANG

Đáp án câu 12 THẢM THIẾT

Đáp án câu 13 Ô BA MA

Đáp án câu 14 BÓNG BẢY

Đáp án câu 15 NHẬT BÁO

Đáp án câu 16 DẦU CÁ

Đáp án câu 17 TAY TRẮNG

Đáp án câu 18 XÀ KÉP

Đáp án câu 19 KIẾN THIẾT

Đáp án câu 20 MỸ NHÂN NGƯ

Đáp án câu 21 CHÂN THÀNH

Đáp án câu 22 GẠCH HOA

Đáp án câu 23 HỌC ĐƯỜNG

Đáp án câu 24 XE TĂNG

Đáp án câu 25 CẦU MÂY

Đáp án câu 26 GẤU NGỰA

Đáp án câu 27 TÌNH TRƯỜNG

Đáp án câu 28 HỨNG THÚ

Đáp án câu 29 BAO HÀM

Đáp án câu 30 KINH ĐỘ

Đáp án câu 31 ĐẦU GẤU

Đáp án câu 32 CÁ NGỰA

Đáp án câu 33 MỸ TÂM

Đáp án câu 34 BÀI BẠC

Đáp án câu 35 BAO LA

Đáp án câu 36 HỎI CUNG

Đáp án câu 37 NỘI GIÁN

Đáp án câu 38 ĐẦU THÚ

Đáp án câu 39 LANG THANG

Đáp án câu 40 CÔNG TRÁI

Đáp án câu 41 CHỈ ĐIỂM

Đáp án câu 42 TRANH THỦ

Đáp án câu 43 BAO PHỦ

Đáp án câu 44 ÁP ĐẢO

Đáp án câu 45 NÉM ĐÁ GIẤU TAY

Đáp án câu 46 BỈ Ổi

Đáp án câu 47 CỔ LOA

Đáp án câu 48 BẠC TÌNH

Đáp án câu 49 CHÂN TƯỚNG

Đáp án câu 50 ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ

Đáp án câu 51 KIẾM CHUYỆN

Đáp án câu 52 HỒNG TÂM

Đáp án câu 53 NGÃ NGŨ

Đáp án câu 54 BAO QUÁT

Đáp án câu 55 TRÁI CÂY

Đáp án câu 56 THAN KHÓC

Đáp án câu 57 BÀ XÃ

Đáp án câu 58 XÍCH LÔ

Đáp án câu 59 NHẠC CỤ

Đáp án câu 60 HÀI LÒNG

Đáp án câu 61 NỘI THẤT

Đáp án câu 62 CAN GIÁN

Đáp án câu 63 NGỰA Ô

Đáp án câu 64 TAI HoẠ

Đáp án câu 65 BÁO THỨC

Đáp án câu 66 XE HOA

Đáp án câu 67 BA ĐẦU SÁU TAY

Đáp án câu 68 BA TRỢN

Đáp án câu 69 XƯƠNG RỒNG

Đáp án câu 70 BÌNH HOA DI ĐỘNG

Đáp án câu 71 CƠ BẮP

Đáp án câu 72 BÓNG ĐÁ

Đáp án câu 73 BÚT KÝ

Đáp án câu 74 CÔNG BỐ

Đáp án câu 75 HÀNH HẠ

Đáp án câu 76 KINH LƯỢC

Đáp án câu 77 NHÀ HÁT

Đáp án câu 78 THÔNG TẤN

Đáp án câu 79 BÀ MỐI

Đáp án câu 80 BA ĐỘNG

Đáp án câu 81 ÁO MƯA

Đáp án câu 82 THỜ Ơ

Đáp án câu 83 XEM TƯỚNG

Đáp án câu 84 TRÂU MỘNG

Đáp án câu 85 CÔNG GIÁO

Đáp án câu 86 MŨI NHỌN

Đáp án câu 87 BAO TAY

Đáp án câu 88 ÁI MỘ

Đáp án câu 89 NHÂN ĐỨC

Đáp án câu 90 ĐÊ TIỆN

Đáp án câu 91 LỤC LẠC

Đáp án câu 92 TÍCH PHÂN

Đáp án câu 93 KÍCH THÍCH

Đáp án câu 94 ĐẠI TƯỚNG

Đáp án câu 95 BAO TỬ

Đáp án câu 96 KHỔ TÂM

Đáp án câu 97 BA CHÌM BẢY NỔI

Đáp án câu 98 ANH HÀO

Đáp án câu 99 RỬA TIỀN

Đáp án câu 100 MA CÀ RỒNG

Đáp án câu 101 BÁO MỘNG

Đáp án câu 102 MÃ HOÁ

Đáp án câu 103 TĂNG CA

Đáp án câu 104 HÒM CÔNG ĐỨC

Đáp án câu 105 BIỂN HIỆU

Đáp án câu 106 BÁN ĐẢO

Đáp án câu 107 BI HÀI

Đáp án câu 108 BI QUAN

Đáp án câu 109 MẠNG DI ĐỘNG

Đáp án câu 110 BA CHÂN BỐN CẲNG

Đáp án câu 111 TẤN CÔNG

Đáp án câu 112 NHÂN TỪ

Đáp án câu 113 KHOAN HỒNG

Đáp án câu 114 QUY CỦ

Đáp án câu 115 DÀI LƯNG TỐN VẢI

Đáp án câu 116 MÔI TRƯỜNG

Đáp án câu 117 THẢM HoẠ

Đáp án câu 118 CAO KIẾN

Đáp án câu 119 TÁO MÈO

Đáp án câu 120 KÉO CƯA LỪA XẺ

Đáp án câu 121 ÂU YẾM

Đáp án câu 122 BI KỊCH

Đáp án câu 123 BA LÔ

Đáp án câu 124 XÀ LAN

Đáp án câu 125 CỬU TỬ NHẤT SINH

Đáp án câu 126 MA TUÝ

Đáp án câu 127 HÌNH BÌNH HÀNH

Đáp án câu 128 KÍCH ĐỘNG

Đáp án câu 129 BA PHẢI

Đáp án câu 130 BÌNH CHÂN NHƯ VẠI

Đáp án câu 131 MẬT KHẨU

Đáp án câu 132 THÍCH THÚ

Đáp án câu 133 YÊN BÌNH

Đáp án câu 134 NẶNG LÒNG

Đáp án câu 135 NHÃN HIỆU

Đáp án câu 136 NHẪN TÂM

Đáp án câu 137 KINH HOÀNG

Đáp án câu 138 HAM HAU

Đáp án câu 139 DAO SAU

Đáp án câu 140 CÂN ĐẨU VÂN

Đáp án câu 141 XẤU HỔ

Đáp án câu 142 CƠ HỘI

Đáp án câu 143 YÊU SÁCH

Đáp án câu 144 TUNG TĂNG

Đáp án câu 145 VƯỜN BÁCH THÚ

Đáp án câu 146 BĂT CÁ HAI TAY

Đáp án câu 147 TIỀN ĐẠO

Đáp án câu 148 NHÀ GIÁO

Đáp án câu 149 THƯỢNG ĐỈNH

Đáp án câu 150 MA NƠ CANH

Đáp án câu 151 HOẠ MI

Đáp án câu 152 ĐÁNH LỪA

Đáp án câu 153 LIÊN THỦ

Đáp án câu 154 THÂN THƯƠNG

Đáp án câu 155 TRANH CƯỚP

Đáp án câu 156 BĂT BÍ

Đáp án câu 157 YẾU Ớt

Đáp án câu 158 ĐÌNH CÔNG

Đáp án câu 159 BÁNH TRÁI

Đáp án câu 160 NÚT THẮT CỔ CHAI

Đáp án câu 161 HOÀNG THẤT

Đáp án câu 162 XÀ PHÒNG

Đáp án câu 163 CẤM KỴ

Đáp án câu 164 ĐẬP HỘP

Đáp án câu 165 VĨ TUYẾN

Đáp án câu 166 NHỊ CA

Đáp án câu 167 NHÀ Ống

Đáp án câu 168 CHỈ SỐ

Đáp án câu 169 BÁNH QUY

Đáp án câu 170 BA MIỆNG MỘT LỜI

Đáp án câu 171 ĂN MÀY

Đáp án câu 172 SỐ TRỜI

Đáp án câu 173 BÀO NGƯ

Đáp án câu 174 GiẢ CẦY

Đáp án câu 175 THƯ GIÃN

Đáp án câu 176 HỘI ĐỒNG

Đáp án câu 177 GIẢI MÃ

Đáp án câu 178 TRIỆU KIẾN

Đáp án câu 179 THIÊN NGA

Đáp án câu 180 BÓ CHÂN BÓ TAY

Đáp án câu 181 XE ĐIẾU

Đáp án câu 182 MA MÃNH

Đáp án câu 183 Ô MAI

Đáp án câu 184 THẠCH CAO

Đáp án câu 185 TUẦN TRĂNG MẬT

Đáp án câu 186 TRÁI CẤM

Đáp án câu 187 ĐƠN ĐỘC

Đáp án câu 188 MA SÁT

Đáp án câu 189 TÁO TÀU

Đáp án câu 190 NHÀ PHÂN LÔ

Đáp án câu 191 TẾ BÀO

Đáp án câu 192 ĐỒNG CẢM

Đáp án câu 193 CÒ CƯA

Đáp án câu 194 KỲ QUÁI

Đáp án câu 195 ĐAO TO BÚA LỚN

Đáp án câu 196 NAM CHÂM

Đáp án câu 197 TÍNH SỔ

Đáp án câu 198 THÚ THẬT

Đáp án câu 199 TIỂU THƯƠNG

Đáp án câu 200 ĐƯỜNG XÍCH ĐẠO

Đáp án câu 201 TƯỞNG TƯỢNG

Đáp án câu 202 ĐÔNG ĐẢO

Đáp án câu 203 GIẢI THÍCH

Đáp án câu 204 BÍ TRUYỀN

Đáp án câu 205 BAO BÌ

Đáp án câu 206 BINH MÃ

Đáp án câu 207 TỨ TUNG

Đáp án câu 208 GIÁN TIẾP

Đáp án câu 209 LỊCH THIỆP

Đáp án câu 210 ĐỜN CA TÀI TỬ

Đáp án câu 211 TỔ TIÊN

Đáp án câu 212 THÔNG LỆ

Đáp án câu 213 SỔ MŨI

Đáp án câu 214 ĐÁ LỬA

Đáp án câu 215 GIÁ TRÊN TRỜI

Đáp án câu 216 MAI MỐI

Đáp án câu 217 TAY TRONG

Đáp án câu 218 NGŨ CỐC

Đáp án câu 219 CÂN NÃO

Đáp án câu 220 MỘT MẤT MƯỜI NGỜ

Đáp án câu 221 HÀNH HUNG

Đáp án câu 222 BÍ BÁCH

Đáp án câu 223 CÒ CON

Đáp án câu 224 THẤT KÍNH

Đáp án câu 225 HỌC LIÊN THÔNG

Đáp án câu 226 TỐI ĐA

Đáp án câu 227 HÀO HỨNG

Đáp án câu 228 BÀI XÍCH

Đáp án câu 229 CHỈ THỊ

Đáp án câu 230 BÓNG CHIM TĂM CÁ

Đáp án câu 231 ĐẠI NHÂN

Đáp án câu 232 ĐÁM MA

Đáp án câu 233 SAO BĂNG

Đáp án câu 234 ĐỘNG LÒNG

Đáp án câu 235 SỐ ĐÀO HOA

Đáp án câu 236 VÔ CƠ

Đáp án câu 237 Y TỨ

Đáp án câu 238 TÔNG TÍCH

Đáp án câu 239 MẮC LỪA

Đáp án câu 240 CẦM CẦN NẢY MỰC

Đáp án câu 241 BỔ SUNG

Đáp án câu 242 KỲ VĨ

Đáp án câu 243 BẢO HÀNH

Đáp án câu 244 ĐÌNH CHỈ

Đáp án câu 245 TRANH SƠN DẦU

Đáp án câu 246 THIẾU TÁ

Đáp án câu 247 THỦ TƯỚNG

Đáp án câu 248 HẠ SĨ

Đáp án câu 249 BINH ĐOÀN

Đáp án câu 250 TỔNG TƯ LỆNH

Đáp án câu 251 PHÒNG KHÔNG

Đáp án câu 252 PHÁO KÍCH

Đáp án câu 253 LỰU ĐẠN

Đáp án câu 254 ĐẤU TRANH

Đáp án câu 255 CHIẾN CÔNG

Đáp án câu 256 HOẢ LỰC

Đáp án câu 257 QUÂN HÀM

Đáp án câu 258 TỔNG BÍ THƯ

Đáp án câu 259 THIẾU TƯỚNG

Đáp án câu 260 LÍNH LIÊN LẠC

Đáp án câu 261 HÀNG NGŨ

Đáp án câu 262 TUẦN HÀNH

Đáp án câu 263 CHIẾN SĨ

Đáp án câu 264 LÍNH ĐẢO

Đáp án câu 265 CHỈ HUY

Đáp án câu 266 GIÁN ĐIỆP

Đáp án câu 267 TỔ QUÂN BÁO

Đáp án câu 268 KHÔNG KÍCH

Đáp án câu 269 QUÂN CƠ

Đáp án câu 270 ĐÁNH GIÁP LÁ CÀ

Đáp án câu 271 NOKIA

Đáp án câu 272 E BAY

Đáp án câu 273 PEPSI

Đáp án câu 274 SAM SUNG

Đáp án câu 275 YAMAHA

Đáp án câu 276 COCACOLA

Đáp án câu 277 CASIO

Đáp án câu 278 CÁO BUỘC

Đáp án câu 279 CẢM TỬ

Đáp án câu 280 TÌNH CỜ

Đáp án câu 281 Ô VUÔNG

Đáp án câu 282 ĐÔ LA

Đáp án câu 283 CẠNH TRANH

Đáp án câu 284 PHI CƠ

Đáp án câu 285 HỒ LY TINH

Đáp án câu 286 ĐẦU MỐI

Đáp án câu 287 LÔNG BÔNG

Đáp án câu 288 SAI SỬ

Đáp án câu 289 NAM BÁN CẦU

Đáp án câu 290 SÁNG SỦA

Đáp án câu 291 MẬT THIẾT

Đáp án câu 292 GƯƠNG CẦU

Đáp án câu 293 ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ

Đáp án câu 294 DẦU GIÓ

Đáp án câu 295 CHIẾU TRÚC

Đáp án câu 296 CÁT TƯỜNG

Đáp án câu 297 XÀ NGANG

Đáp án câu 298 NHÃN TIỀN

Đáp án câu 299 TỪ BI

Đáp án câu 300 THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Đáp án câu 301 CA CAO

Đáp án câu 302 BẮT CÓC

Đáp án câu 303 BÁO ĐỘNG

Đáp án câu 304 ĐÁ CUỘI

Đáp án câu 305 VUA PHÁ LƯỚI

Đáp án câu 306 BAO LA

Đáp án câu 307 CÂN NHẮC

Đáp án câu 308 GẤU QUẦN

Đáp án câu 309 THIÊN TAI

Đáp án câu 310 TRANH CỔ ĐỘNG

Đáp án câu 311 BẤT LỢI

Đáp án câu 312 Ô TRỐNG

Đáp án câu 313 TẤT YẾU

Đáp án câu 314 THẲNG THỪNG

Đáp án câu 315 LÒNG LANG DẠ THÚ

Đáp án câu 316 PHÚC HẬU

Đáp án câu 317 TÁO BÓN

Đáp án câu 318 BÁN KÍNH

Đáp án câu 319 ĐA TẠ

Đáp án câu 320 ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Đáp án câu 321 HO GÀ

Đáp án câu 322 HẮC LÀO

Đáp án câu 323 LANG BEN

Đáp án câu 324 TIÊU CHẢY

Đáp án câu 325 QUAI BỊ

Đáp án câu 326 TRĨ NỘI TRĨ NGOẠI

Đáp án câu 327 ÉP CUNG

Đáp án câu 328 ĐẢO LỘN

Đáp án câu 329 CAO HỌC

Đáp án câu 330 TÁO BẠO

Đáp án câu 331 LAN CAN

Đáp án câu 332 NGHỆ SĨ NHÂN DÂN

Đáp án câu 333 CHÍN CHẮN

Đáp án câu 334 NHO NHỎ

Đáp án câu 335 LA CÀ

Đáp án câu 336 CÁO BIỆT

Đáp án câu 337 THÍCH Ý

Đáp án câu 338 HÚT CHÂN KHÔNG

Đáp án câu 339 VẬT TƯ

Đáp án câu 340 HỌC LỆCH

Đáp án câu 341 BAO HÀM

Đáp án câu 342 CẢI TỔ

Đáp án câu 343 ĐẠI SỨ QUÁN

Đáp án câu 344 TỐI TĂM

Đáp án câu 345 QUY CHỤP

Đáp án câu 346 Ô TÔ

Đáp án câu 347 ĐÀO NGŨ

Đáp án câu 348 MUA BÓNG MÂY

Đáp án câu 349 BÔ LÃO

Đáp án câu 350 THỜI HẠN

Đáp án câu 351 TỐT BỤNG

Đáp án câu 352 GIAO THÔNG

Đáp án câu 353 MỘT MẤT MỘT CÒN

Đáp án câu 354 XƠ MƯỚP

Đáp án câu 355 BẠCH CẦU

Đáp án câu 356 ĐỒNG BÀO

Đáp án câu 357 TỈNH TÁO

Đáp án câu 358 GƯƠNG CHIẾU HẬU

Đáp án câu 359 HÀNH KHÚC

Đáp án câu 360 QUY HÀNG

Đáp án câu 361

Đáp án câu 362 TỐI KỴ

Đáp án câu 363 NHÀ CHỌC TRỜI

Đáp án câu 364 ĐA GIÁC

Đáp án câu 365 TINH HOA

Đáp án câu 366 THUỶ ĐẬU

Đáp án câu 367 ĐỘI SỔ

Đáp án câu 368 TO GAN LỚN MẬT

Đáp án câu 369 DÂN PHÒNG

Đáp án câu 370 HUNG THỦ

Đáp án câu 371 QUẢ BÁO

Đáp án câu 372 ĐÁNH GIÁ

Đáp án câu 373 CHÓ TREO MÈO ĐẬY

Đáp án câu 374 CÁNH ĐỒNG

Đáp án câu 375 CHÂN TÂM

Đáp án câu 376 THẤT TRUYỀN

Đáp án câu 377 THẦN THÔNG

Đáp án câu 378 SÂU NẶNG

Đáp án câu 379 NHO SĨ

Đáp án câu 380 CÂU CÚ

Đáp án câu 381 BẠO HÀNH

Đáp án câu 382 CAN THIỆP

Đáp án câu 383 CÔNG TY

Đáp án câu 384 THIÊN ĐƯỜNG

Đáp án câu 385 OK

Đáp án câu 386 GÕ KIẾN

Đáp án câu 387 CẦM CHÂN

Đáp án câu 388 HÀM HỒ

Đáp án câu 389 HẠT NHÂN

Đáp án câu 390 GIẤY THÔNG HÀNH