Trang Chủ Ứng DụngCông Cụ Tải Lock Screen Cho Android – Khóa Màn Hình Và Thông Báo Như iPhone

Tải Lock Screen Cho Android – Khóa Màn Hình Và Thông Báo Như iPhone

by Vinatai.mobi
0 bình luận

Phần Mềm Khóa Màn Hình Giống iPhone Cho Android cung cấp màn hình khóa (Lockscreen) giống hệ điều hành iOS trên iPhone dành cho điện thoại chạy hệ điều hành Android. Tai phan mem khoa man hinh cho Android.

Tải Lock Screen Cho Android - Khóa Màn Hình Và Thông Báo Như iPhone

Mở từ màn hình Khóa. Bạn có thể nhanh chóng xem các thông báo gần đây của mình từ màn hình Khóa.

Bạn cũng có thể thực hiện những điều này từ Màn hình khóa:
– Nhấn vào một thông báo hoặc một nhóm thông báo để xem tất cả chúng cho ứng dụng.
– Vuốt qua các thông báo để quản lý, xem hoặc xóa thông báo.
– Quản lý cảnh báo cho các ứng dụng cụ thể.

Tải Lock Screen Cho Android - Khóa Màn Hình Và Thông Báo Như iPhone

Tải Lock Screen Cho Android - Khóa Màn Hình Và Thông Báo Như iPhone

Tải Lock Screen Cho Android - Khóa Màn Hình Và Thông Báo Như iPhone

Tìm hiểu cách đặt, sử dụng và thay đổi mật mã trên thiết bị của bạn.
Đặt mật mã trên điện thoại của bạn để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn.

Thiết lập mật mã
– Trên điện thoại của bạn, mở Màn hình khóa & Thông báo ap.
– Nhấn tùy chọn Mật mã.
– Kích hoạt mật mã và nhập mật mã gồm sáu chữ số.
– Nhập mật mã của bạn để xác nhận và kích hoạt nó.

Tải Lock Screen Cho Android - Khóa Màn Hình Và Thông Báo Như iPhone

Tải Lock Screen Cho Android - Khóa Màn Hình Và Thông Báo Như iPhone

Tải Lock Screen Cho Android - Khóa Màn Hình Và Thông Báo Như iPhone

Để làm cho ứng dụng hoạt động hoàn hảo nhất. Bạn phải cấp một số quyền đặc biệt như:
– CAMERA: Để mở camera trong điện thoại của bạn.
– READ_PHONE_STATE: Để tắt màn hình khóa trong khi gọi.
– TIẾP CẬN THÔNG BÁO: Để nhận thông báo trong điện thoại của bạn.
– ĐỌC / WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Để tải thêm hình nền.
– BẢN VAW TRÊN MÀN HÌNH: Để hiển thị Khóa màn hình & Thông báo trong tất cả các ứng dụng.

Tải Hỗ trợ dòng máy: Android 5.0+
Tải từ Google Play