Ethical Hacking
Thể loại: Sách, Truyện
Tác giả:

Tải Ethical Hacking - Sách Dạy Hack Cho Điện Thoại Android

Ethical Hacking là cuốn sách dạy về hack dành cho điện thoại Android, bạn có thể tìm hiểu các kiến thức về hacking căn bản để trở thành 1 hacker. Sách được thiết kế dễ sử dụng, phân chia các mục theo danh sách giúp bạn dễ dàng khai thác.

Những nội dung có trong cuốn sách Ethical Hacking gồm có:

Beginners Tutorials
Expert Tutorials
Basic concepts of hacking explained like
*Adware
*Back Door
*Black Hat
*Bot
*Botnet
*Cookies
*Cracker
*Denial of Service Attack (DOS)
*Distributed Denial of Service Attack (DDOS)
*Dumpster Diving
*Easter Egg
*Firewall
*Gray Hat
*Hacker
*Keylogger
*Logic Bomb
*Malware
*Master Program
*Payload
*Phishing
*Phreaker
*Polymorphic Virus
*Rootkit
*Script Kiddie
*Social Engineering
*Spam
*Spoofing
*Spyware
*Time Bomb
*Trojan
*Virus
*Wardriving
*White Hat
*Worm
*Zero Day Threat/Exploit
*Zombie / Zombie Drone

Tải ứng dụng Ethical Hacking

Hỗ trợ dòng máy: Android 2.3+
Bình luận (0)