Trang Chủ Ứng DụngSách, Truyện Tải Ethical Hacking – Sách Dạy Hack Cho Điện Thoại Android

Tải Ethical Hacking – Sách Dạy Hack Cho Điện Thoại Android

by Vinatai.mobi
0 bình luận

Ethical Hacking là cuốn sách dạy về hack dành cho điện thoại Android, bạn có thể tìm hiểu các kiến thức về hacking căn bản để trở thành 1 hacker. Sách được thiết kế dễ sử dụng, phân chia các mục theo danh sách giúp bạn dễ dàng khai thác.

Tải Ethical Hacking - Sách Dạy Hack Cho Điện Thoại Android

Những nội dung có trong cuốn sách Ethical Hacking gồm có:

Beginners Tutorials
Expert Tutorials
Basic concepts of hacking explained like
*Adware
*Back Door
*Black Hat

Tải Ethical Hacking - Sách Dạy Hack Cho Điện Thoại Android

*Bot
*Botnet
*Cookies
*Cracker
*Denial of Service Attack (DOS)
*Distributed Denial of Service Attack (DDOS)
*Dumpster Diving
*Easter Egg
*Firewall
*Gray Hat

Tải Ethical Hacking - Sách Dạy Hack Cho Điện Thoại Android

*Hacker
*Keylogger
*Logic Bomb
*Malware
*Master Program
*Payload
*Phishing
*Phreaker
*Polymorphic Virus
*Rootkit
*Script Kiddie
*Social Engineering

Tải Ethical Hacking - Sách Dạy Hack Cho Điện Thoại Android

*Spam
*Spoofing
*Spyware
*Time Bomb
*Trojan
*Virus
*Wardriving
*White Hat
*Worm
*Zero Day Threat/Exploit
*Zombie / Zombie Drone

Tải ứng dụng Ethical HackingHỗ trợ dòng máy: Android 2.3+
Tải file APK (4,2 MB)
Tải từ Google Play